Nederlands

Taille de la police: Decrease font Enlarge font

Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ) – Dehonianen

Provincie Europe Francophone (EUF)

Dehoniaanse Bibliotheek

Wie is de stichter Leo Dehon?

Het is een man die na verwikkelingen naar het seminarie in Rome vertrekt om er te studeren en priester te worden. Zoals dat hoort draagt hij een studentencultuur van Parijs met zich mee, een visie op zijn wereld, aangescherpt door reizen en belangrijke studies. Hij is stenograaf op Vaticaan I en leert van binnenuit van de Kerk te houden. Hij keert terug in zijn bisdom onderscheiden met vier doctoraten en hij zal door zijn bisschop benoemd worden tot 7de vicaris aan de basiliek St. Martin van St.-Quentin in de Aisne.

Door zijn contact met het sociale milieu en de wereld van de arbeiders van zijn tijd ontwikkelt hij een gevoel van medeleven met de armen. Hij ontdekt zijn passie voor God en wil ze in dienst stellen van de Kerk in een leven als religieus waaraan hij wil promoveren. Hij is geraakt door de geringe belangstelling jegens iedere mens in een wereld waarin de Kerk nog moeite heeft om er de draagwijdte van te vatten. Hij zal zeggen: “Verlaat de sacristie, ga naar het volk.” Volgelingen sluiten zich bij hem aan en dat is de geboorte van de Congregatie. Zoals ieder werk doorstaat zij moeilijke momenten, maar is dat niet juist de garantie voor de toekomst? Onze stichter heeft ons “een kunst van leven” nagelaten, eerder dan een spiritualiteit. Iedere religieus wordt geroepen Christus, “zacht en nederig van hart”, in het centrum van zijn leven te plaatsen, zichtbaar voor de mensen en in de wereld van de arbeid. God houdt van onze wereld en verlangt dat de Liefde op weg gaat met ieder mens, ook al is hij geschonden, toch is hij niet minder dan zoon van God. “Gegrepen door deze miskende liefde wil hij eraan beantwoorden door een intieme verbondenheid met het Hart van Christus, en door de grondlegging van zijn Rijk in de zielen en in de maatschappij.”

 “Ik laat u de meest wonderbare van alle Schatten na: dat is het hart van Jezus.” (Pater Leo Dehon).

 Een welgemeende dank aan de Confederatie NLV (Nederland-Vlaanderen) en aan de communiteit van Tervuren voor hun financiële steun.

Klik om toegang te krijgen tot de website

"bibliothèque dehonienne"
Découvrir notre nouveau site

Nos bibliothèques

Recherche